Kennisgeving melding, Hemmerbuurt 76, 1607CL Hem

Op 9 mei 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Hemmerbuurt 76, 1607CL Hem. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-001371. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven