Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, dorpskern Krimpen aan de Lek

Op 10 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een vergunning APV/bijzondere wetten voor Loterij tbv nieuwe aanlegsteigers voor de vloot 27-04-2022 op locatie dorpskern Krimpen aan de Lek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20220063.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit wordt later gepubliceerd. In die publicatie vindt u ook informatie over het indienen van bezwaar of zienswijzen.

Naar boven