Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Anemonenstraat 10, 1713JW Obdam

Op 16 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Anemonenstraat 10, 1713JW Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001237. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven