Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het bouwen van een woning met berging op het perceel Spierland 22 in Spierdijk

Op 14 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met berging op het perceel Spierland 22 in Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000182. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven