Verlenen evenementenvergunning voor Familiekermis van 1 tot en met 6 juni 2022

Op 19 mei 2022 verleende de burgemeester van de gemeente Heemstede een evenementenvergunning aan D.J.J. Cordier Kermisexploitatie voor het houden van een Familiekermis op het parkeerterrein aan de zijkant van het Sportcentrum Groenendaal, Sportparklaan 16 van 1 tot en met 6 juni 2022

D.J.J. Cordier Kermisexploitatie mag Familiekermis houden van 1 tot en met 6 juni 2022

De organisatie mag dit evenement houden op 1, 2, 5 en 6 juni van 13 tot 22 uur en op 3 en 4 juni van 13 tot 23 uur . Deze vergunning verleent de burgemeester op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de burgemeester van de gemeente Heemstede tot 30 juni 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. U stuurt uw bezwaar per post naar: Burgemeester van de gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of digitaal via www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/bezwaar-maken-besluit-gemeente

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • uw naam en adres

  • de datum waarop u uw bezwaar schrijft

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de reden van uw bezwaar

  • uw handtekening

Heeft u een goede reden waarom u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar?

U kunt de rechtbank Haarlem vragen het evenement tegen te houden voordat de burgemeester een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Houd er wel rekening mee dat u daar kosten voor betaalt.

U kunt op 2 manieren een voorlopige voorziening aanvragen

  • Per post: Rechtbank Noord-Holland, Bestuursrecht Algemeen, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

  • Digitaal: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

Bel of mail gerust als u meer wilt weten

Bel met Algemene en Juridische Zaken Heemstede via telefoonnummer 023-5485607. Of stuur een mail naar: postbusajz@heemstede.nl

Naar boven