Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand als basisschool en kinderopvang en het maken van een beschermd subbrandcompartiment: Watertapweg 1 in Gaanderen

 

De volgende omgevingsvergunning is met de uitgebreide procedure verleend.

 

Locatie: Watertapweg 1, 7011 BP

Omschrijving: brandveilig gebruiken van het pand als basisschool en kinderopvang en het maken van een beschermd subbrandcompartiment

Dossiernummer: 20210787

Datum verzending: 16 mei 2022

 

Vanaf 20 mei 2022 kunt u het besluit en de stukken die daarbij horen digitaal bekijken bij de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377377. De stukken liggen zes weken ter inzage.

 

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende beroep indienen bij Rechtbank Gelderland. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met 30 juni 2022. U moet hiervoor een brief schrijven aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Dit kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Of als u een goede reden heeft waarom u geen zienswijze heeft kunnen indienen. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Hiervoor moet u een aparte brief sturen aan de rechtbank. Voor het indienen van een beroep of voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

Naar boven