Verleende evenementenvergunning Het Grote Buurtfeest en Cube outdoor

Op 11 mei 2022 is vergunning verleend voor het houden van het evenement Het Grote Buurtfeest en Cube Outdoor. Het evenement wordt gehouden op vrijdag 20 mei 2022 van 18.00 uur tot 24.00 uur en zaterdag 21 mei 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur. Het evenement Het Grote Buurtfeest en Cube outdoor worden gehouden op het evenemententerrein nabij de Gouw in Bovenkarspel.

 

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer: 0228-510 111.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

 

  • 1.

    - Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    - Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Bovenkarspel 11 mei 2022

Naar boven