Verlenen evenementenvergunning voor schoolfeest op 8 juli 2022

Op 18 mei 2022 verleende de burgemeester van de gemeente Heemstede een evenementenvergunning aan de Crayenester Basisschool voor het houden van een schoolfeest op 8 juli 2022.

Crayenester Basisschool mag schoolfeest organiseren op 8 juli 2022

De Crayenester Basisschool mag schoolfeest houden op 8 juli 2022 van 15.00 tot 18.30 uur. Deze vergunning verleent de burgemeester op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De Crayenestersingel tussen Adriaan Pauwlaan en Lanckhorstlaan aan de zijde van de Crayenesteer Basisschool is op 8 juli 2022 afgesloten van 15.00 tot 18.30 uur

Hiervoor is toestemming gegeven op basis van artikel 17 van de Wegenverkeerswet en artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen over het wegverkeer.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de burgemeester van de gemeente Heemstede tot 29 juni 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. U stuurt uw bezwaar per post naar: Burgemeester van de gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of digitaal via www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/bezwaar-maken-besluit-gemeente

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • uw naam en adres

  • uw telefoonnummer of e-mailadres

  • de datum waarop u uw bezwaar schrijft

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de reden van uw bezwaar

  • uw handtekening

Heeft u een goede reden waarom u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar?

U kunt de rechtbank Haarlem vragen het evenement tegen te houden voordat de burgemeester een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Houd er wel rekening mee dat u daar kosten voor betaalt.

U kunt op 2 manieren een voorlopige voorziening aanvragen

  • Per post: Rechtbank Noord-Holland Sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

  • Digitaal: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

Bel of mail gerust als u meer wilt weten

Bel met Algemene en Juridische Zaken Heemstede via telefoonnummer 023-5485607. Of stuur een mail naar: postbusajz@heemstede.nl

Naar boven