Aanvraag omgevingsvergunning Molenberg (42), Lieren, het splitsen van een woning

 

Datum indiening: 16 januari 2022

Wabonummer: D22/029006

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven