Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van een veranda op het perceel Spierland 19, 1641ME Spierdijk

Op 13 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op het perceel Spierland 19, 1641ME Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001228. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven