Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het renoveren van een schuur op het perceel Rustenburgerdijk 7, 1645RB Ursem

Op 16 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van een schuur op het perceel Rustenburgerdijk 7, 1645RB Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000192. De aanvraag betreft:

 

  • verbouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn. verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven