Omgevingsvergunning A220312566 reguliere procedure verleend, Rotterdam-Albrandswaard Columbusstraat 25

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend de volgende omgevingsvergunning te hebben verleend:

Columbusstraat 25 3165 AC Rotterdam-Albrandswaard (A220312566), voor het nieuw bouwen van stellingvloeren in magazijn 3 (verz. 12-05-2022);

Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Bezwaar 

U kunt binnen zes weken na de dag waarop een omgevingsvergunning bekend is gemaakt bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.albrandswaard.nl/bezwaar-maken.

 

Naar boven