Omgevingsvergunning A220312683 reguliere procedure verleend, Poortugaal Wilhelmina Geevestraat 25

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend de volgende omgevingsvergunning te hebben verleend:

Wilhelmina Geevestraat 25 3172 VC Poortugaal (A220312683), voor het maken van een muurdoorbraak tussen woonkamer en keuken (verz. 10-05-2022);

Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Bezwaar 

U kunt binnen zes weken na de dag waarop een omgevingsvergunning bekend is gemaakt bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.albrandswaard.nl/bezwaar-maken.

 

Naar boven