BEKENDMAKING vastgesteld Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Terneuzen onbeperkt bereikbaar

 

Gemeente Terneuzen - Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Terneuzen onbeperkt bereikbaar

 

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Terneuzen het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Terneuzen onbeperkt bereikbaar vastgesteld. In het beleidsplan staat de visie op mobiliteit in Terneuzen.

Ruim een jaar is gewerkt aan dit plan, waarbij tijdens het proces uitgebreid gebruik is gemaakt van participatie met zowel interne als externe stakeholders. Hierbij is ook over de grens gekeken. Een belangrijk uitgangspunt bij het GVVP is dat het een plan van, vóór en dóór de gemeente Terneuzen is.

 

U kunt het GVVP raadplegen via de bijlage bij deze bekendmaking en via www.terneuzen.nl/gvvp

 

Het is niet mogelijk om tegen het plan als zodanig bezwaar dan wel beroep aan te tekenen.

 

Terneuzen, 18 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

De burgemeester, H.J.A. (Erik) van Merrienboer

De gemeentesecretaris, J.G. (Jan) Princen

Naar boven