Kennisgeving termijnverlenging 2022-000730, Raadhuisstraat 15, 1608EP Wijdenes

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 15, 1608EP Wijdenes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Raadhuisstraat 15, 1608EP Wijdenes

Voor: het vervangen en verhogen van de beschoeiing

Datum besluit: 17 mei 2022

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven