Vaststellen van de Nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 2022, fase 1 (K.31.2)

Besluit

de Nadere voorschriften parkeren gemeente Leiden (K.31.2) aan te passen, zodat:

  • -

    de gehandicaptenparkeervergunning geldig is op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, vergunninghoudersparkeerplaatsen en alle parkeerapparatuurplaatsen, met uitzondering van parkeerplaatsen bij parkeermeters met een rode kap/rode band;

  • -

    het aantal bezoekersuren in parkeerzone A wordt opgehoogd van 200 naar 300 uur per jaar;

  • -

    de werknemers-, bezoekers-, klussenbus-, mantelzorg- en gehandicaptenparkeervergunning (net als de bewoners- en deelautoparkeervergunning) niet geldig zijn op parkeerplaatsen bij parkeermeters met een rode kap/rode band;

Toelichting

Eind vorig jaar heeft het college ingestemd met een herverdeling en aanpassing van de parkeerregimes in parkeerzone A. In deze besluitvorming heeft het college tevens aangegeven voornemens te zijn het aantal bezoekersuren in de binnenstad te verhogen van 200 naar 300 uur en de gehandicaptenparkeervergunning geldig te verklaren op vergunninghoudersparkeerplaatsen. Daarnaast volgt uit de besluitvorming dat de parkeervergunningen (behoudens de zorgparkeervergunning) niet meer geldig zijn op plaatsen bij een rode kapparkeermeter.

Door de aanpassing van de Nadere voorschriften parkeren gemeente Leiden krijgen voornoemde maatregelen een juridische grondslag.

 

Ter inzage

De volledige tekst van het K.31.2 besluit ligt met ingang van 10 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Een digitale versie is vanaf deze datum te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

 

Inwerkingtreding

De Nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 2022, fase 1 (K.31.2) treden vanaf 13 juni 2022 in werking.

Naar boven