Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de inritten Zaagmolenpad 20 A t/m 20 J in Doetinchem

 

Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn met zes weken door de gemeente verlengd.

 

Locatie: Zaagmolenpad 20 A t/m 20 J, 7008 AJ

Omschrijving: verbreden van de inritten

Dossiernummer: 20220147

Datum verzending: 11 mei 2022

Het verlengen van de beslistermijn is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een beslissing waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is.

 

 

Naar boven