Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tweede uitrit: Oude Doetinchemseweg 40 in Doetinchem

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Oude Doetinchemseweg 40, 7007 DC

Omschrijving: aanleggen van een tweede uitrit

Dossiernummer: 20220252

Datum indiening: 9 mei 2022

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven