6583 Ingekomen omgevingsvergunning - Klaverweide 6

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 13-5-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Klaverweide 6

 

Dossiernummer: 6583

 

Dossieromschrijving: aanleggen van een tweede in- of uitrit

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven