Aanvraag om omgevingsvergunning

Spoorweide 8 te Riel

Het splitsen van een bedrijfshal in vier opslagruimtes (ontvangen 2 4 -12 -2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven