Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grote Zomerdijk 57, 1715KS Spanbroek

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grote Zomerdijk 57, 1715KS Spanbroek

Op 12 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het splitsen van een stolp in twee woningen op het perceel Grote Zomerdijk 57, 1715KS Spanbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000361. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven