Verleende omgevingsvergunning WA-22-0089 (reguliere voorbereidingsprocedure), De Hare 46 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Zaaknummer: WA-22-0089

Omschrijving: et uitbreiden van een woning en het bouwen van een vrijstaande berging

Locatie: De Hare 46 te Aalten

Datum besluit: 16 mei 2022

 

Bezwaar besluit college

Bent u het niet eens met het besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl.

 

Zet in die brief in ieder geval:

  • uw naam, adres en woonplaats;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • waarom u het niet eens bent met het besluit en

  • uw handtekening.

Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.

 

Voorlopige voorziening

Ook wanneer u bezwaar maakt mag het besluit uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Dat kan zodra u bezwaar gemaakt hebt.

Het postadres van de Voorzieningenrechter is:

Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht

Postbus 9030,6800 EM Arnhem.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven