Aanvraag om omgevingsvergunning

Spaansehoek 11 te Riel

Het bouwen van een pré-mantelzorgwoning (ontvangen 2 2 -12 -2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven