Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, nabij Wagenweg 17, 1724PT Oudkarspel

De gemeente heeft op 13 mei 2022 besloten om de wettelijke termijn voor de aanvraag met 2022-002034 voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het evenement Liquicity nabij Wagenweg (nabij nummer 17), 1724 PT Oudkarspel te verlengen voor een periode van 6 weken.

 

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Naar boven