Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Rustenburgerweg 120, 1703RZ Heerhugowaard

De gemeente heeft op 13 mei 2022 besloten om de wettelijke besluit termijn voor de aanvraag met 2022-001970 voor een aanvraag omgevingsvergunning op de locatie Rustenburgerweg 120, 1703RZ Heerhugowaard te verlengen voor een periode van 6 weken.

 

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Naar boven