Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Noordereinde 60 te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 13mei 2022 een omgevingsvergunning verleend voor voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. Wonderfeel voor 3 dagen in de maand juli voor een periode van 5 jaar op de locatie Noordereinde 60 te 's-Graveland (zaaknummer Z.71889).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 14 mei 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven