Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van een gebouw aan Emmastraat 26-28 te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 04-01-2022 een sloopmelding ontvangen. Het betreft het slopen van een gebouw op de locatie Emmastraat 26-28 te Asten. De melding is geregistreerd onder zaaknummer SM22-0007 en op 13-01-2021 geaccepteerd.

 

Deze melding wordt bekendgemaakt om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Het accepteren van een sloopmelding is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er geldt daarom geen formele procedure om stukken in te zien, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

 

Naar boven