Aanvraag om omgevingsvergunning

Margrietstraat 27 te Goirle

Het plaatsen van en tijdelijke woonunit (ontvangen 2 6 -12 -2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven