5507 Ingekomen omgevingsvergunning - Saerdam 169

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 14-1-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Saerdam 169

 

Dossiernummer: 5507

 

Dossieromschrijving: veranderen van een gevel (deuren)

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven