4933 Verlengingsbesluit - Wederiklaan 70

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor onderstaande aanvraag voor omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te verlengen met maximaal 6 weken.

 

Verlengen beslistermijn

 

Datum indiening: 10-11-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Wederiklaan 70

 

Dossiernummer: 4933

 

Dossieromschrijving: oprichten van een woning

 

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

 

 

 

 

 

Naar boven