Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, afwijken van het bestemmingsplan tbv het bouwen van een schuur en een kapschuur, Kanaaldijk West 21 7433PS Schalkhaar, [DPV00E02647] Diepenveen E 2647

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2022-00004762

Verzenddatum besluit: 12-05-2022

Locatie: Kanaaldijk West 21 7433PS Schalkhaar, [DPV00E02647] Diepenveen E 2647

Projectomschrijving: afwijken van het bestemmingsplan tbv het bouwen van een schuur en een kapschuur

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Naar boven