Kennisgeving besluit op aanvraag het gebruiken van de bedrijfswoning als burgerwoning Koestraat 4 te Hellendoorn

Wij hebben op 12 januari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-029066 voor het gebruiken van de bedrijfswoning als burgerwoning op de locatie Koestraat 4 te Hellendoorn. De vergunning is toegekend.

Procedure

Indien u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan Burgemeester en wethouders, postbus 200, 7440 AE Nijverdal. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 13 januari 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact met ons opnemen via gemeente@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548-630000.

Naar boven