Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Zuidwijkring 228 (P8796) in Heerhugowaard

De gemeente heeft op 12 mei 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-000496 voor het bouwen van een woning op de locatie Zuidwijkring 228 (P8796) in Heerhugowaard. De vergunning is verleend.

 

Informatie

De verleende vergunning is op te vragen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.

 

Bezwaar

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan de gemeente Dijk en Waard, Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 13 mei 2022 = dag na verzenddatum besluit en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.

 

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van het college op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx.

Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Naar boven