Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van 2 permanente standaarden voor een terrasoverkapping, Keizerstraat 1 7411HC Deventer, [DVT00E06091] Deventer E 6091 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00002005

Uiterlijke besluitdatum: 27-06-2022

Locatie: Keizerstraat 1 7411HC Deventer, [DVT00E06091] Deventer E 6091 

Projectomschrijving: het plaatsen van 2 permanente standaarden voor een terrasoverkapping

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Naar boven