Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Magazijnweg 14 in Alphen aan den Rijn

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende.

Op 21 december 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Alphen aan den Rijn een melding ontvangen ter plaatse van de Magazijnweg 14 in Alphen aan den Rijn.

Dit betreft: het opslaan van machines.

 

De melding is geregistreerd onder kenmerk 2021355906.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Naar boven