Kennisgeving( Retificatie ) ontvangst aanvraag beschikking, voor het realiseren van een zorgboerderij op het perceel Uitgang 1, 1645RA Ursem

Op 29 april 2022 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zorgboerderij op het perceel Uitgang 1, 1645RA Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001152. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn. verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven