Besluitenlijst college 11 januari 2022 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 11 januari 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Werkprogramma OMWB 2022

Het college heeft besloten het werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 vast te stellen. In dit werkprogramma staan de door de OMWB voor de gemeente Oisterwijk uit te voeren milieuwerkzaamheden in 2022.

 

Eindrapportage project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)

Het college heeft besloten kennis te nemen van de eindrapportage van het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) en de raad hierover te informeren.

 

Benoemen lid marktcommissie

Het college heeft besloten de heer W. Struik te benoemen en de heer A. Schreppers te herbenoemen als lid van de marktcommissie voor de periode van vier jaren

 

Vaststellen eerste wijziging Beleidsregels evenementen 2021

Het college heeft besloten de eerste wijziging van de Beleidsregels evenementen 2021 vast te stellen.

 

Naar boven