Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de gevel, Mr. H.F. de Boerlaan 153 7411AH Deventer, [DVT00C00717] Deventer C 717

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00004931

Ingekomen: 11-05-2022

Locatie: Mr. H.F. de Boerlaan 153 7411AH Deventer, [DVT00C00717] Deventer C 717 

Projectomschrijving: het wijzigen van de gevel

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

Naar boven