Aanvraag incidentele terrasvergunning, Grote Kerkhof 23 te Deventer (123225-2022)

De burgemeester van Deventer heeft op grond van artikel 2:28a lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 2.8 van de Beleidsregels terrassen gemeente Deventer 2016 een aanvraag van Vrienden van Vroeger ontvangen voor Grote Kerkhof 23 te Deventer voor een tijdelijke uitbreiding van terras geplaatst voor of nabij Grote Kerk hof 23 van 50 vierkante meters tijdens de Zomerkermis van 30 mei tot en met 15 juni 2022.

De aanvraag ligt van 12 mei 2022 t/m 26 mei 2022 ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.

Eén ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester van Deventer, t.a.v. afdeling Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 140570.

Naar boven