Gemeente Aalten – verlening apv vergunning voor Stichting Aalten Promotie

De volgende apv vergunning is verleend.

 

Organisator: Stichting Aalten Promotie

Activiteit: Oldtimertreffen Meifeest

Locatie: Op en rond de Markt, Aalten

Datum/periode: 26 mei 2022 van 10.00 – 20.00 uur

 

Bezwaar besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl. Zet in die brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats;

  • De datum;

  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • Waarom u het niet eens bent met het besluit en

  • Uw handtekening

Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.

Voorlopige voorziening

Ook wanneer u bezwaar maakt mag het besluit uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Dat kan zodra u bezwaar gemaakt hebt. Het postadres van de Voorzieningenrechter is rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Mediation

Wilt u liever een gesprek om tot een oplossing te komen? We kunnen dan met een neutrale gespreksleider vrijblijvend gaan zoeken naar een oplossing. U houdt het recht om alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken bezwaar te maken.

 

Naar boven