Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Milieuneutraal, Westfalenstraat 5, 7418 DC Deventer (Z2022-00002845)

Verlening beslistermijn omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00002845

Uiterlijke besluitdatum: 12-5-2022

Locatie: Westfalenstraat 5, 7418 DB Deventer Circulus Berkel/ Clean Tech Center

Projectomschrijving: Aanvraag reguliere procedure milieuneutraal veranderen Circulus Deventer

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg ‘bezoeklocaties’ op www.deventer.nl/contact. Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlening van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

.

Naar boven