Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Voerendaal, sectie K, perceelnr. 520

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Voerendaal, sectie K, perceelnr. 520: realiseren van een woning en legaliseren van de stallen en rijbak (ontvangen 10 mei 2022; zaaknummer 2022-024642).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven