Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 49, 6367 BB Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Hogeweg 49, 6367 BB Voerendaal: realiseren van een tweede uitweg (ontvangen 9 mei 2022; zaaknummer 2022-024273).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven