Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Schutteheiweg 15, 6343 AG Klimmen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Schutteheiweg 15, 6343 AG Klimmen: verbouwen van buitenberging naar bed & breakfast (ontvangen 8 mei 2022; zaaknummer 2022-024123).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven