Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van dubbelglas aan voorzijde van het woonhuis, Jan Steenstraat 22 7412TC Deventer, [DVT00A04545] Deventer A 4545

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00004903

Ingekomen: 05-05-2022

Locatie: Jan Steenstraat 22 7412TC Deventer, [DVT00A04545] Deventer A 4545 , Jan Steenstraat 22, 7412TC Deventer

Projectomschrijving: het plaatsen van dubbelglas aan voorzijde van het woonhuis

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

Naar boven