Ontwerp concept Mobiliteitsplan 2022-2032 gemeente Brunssum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maken conform het bepaalde in afd. 3.4 van de algemene wet bestuursrecht bekend dat het concept van het Mobiliteitsplan 2022-2032 Brunssum is opgesteld en als ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Waar ter inzage?

Het ontwerp concept Mobiliteitsplan 2022-2032 Brunssum wordt met ingang van 13 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Brunssum per adres: Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278555).

Wilt u uw mening geven?

Tot en met 24 juni 2022 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun mening geven over het concept Mobiliteitsplan 2022-2032. Wilt u dit schriftelijk doen? Stuur dan uw zienswijze naar gemeente@brunssum.nl of per post naar: Postbus 250, 6440 AG Brunssum. Geeft u liever mondeling uw mening? Neem dan contact op met de gemeente via 045-5278555

Brunssum 11 mei 2022

Naar boven