Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning, Jan Glijnisweg 18D, 1703RL Heerhugowaard

De aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-002550 voor het plaatsen van een vlaggenmast op de locatie Jan Glijnisweg 18D, 1703RL Heerhugowaard is ingetrokken.

 

Naar boven