Kennisgeving besluit op Ontheffing artikel 35, het Foute Feest met Qmusic, Dokter Wilminkstraat 3, 1723XN Noord-Scharwoude

Burgemeester van Dijk en Waard maakt bekend dat de volgende ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet is verleend:

Voor:het Foute Feest met Qmusic

Datum activiteit: 21-05-2022

Locatie:Dokter Wilminkstraat 3, 1723XN Noord-Scharwoude

Verzonden op: 11-05-2022

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan de gemeente Dijk en Waard, Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 12-05-2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.

In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam, adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

• De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

• Uw handtekening

Daarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank viahttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx

Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven