Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, De Mossel 8B in Noord-Scharwoude

Op 10 mei 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit op de locatie De Mossel 8B in Noord-Scharwoude. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-003037.

 

Procedure

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.

Naar boven