Hoorzitting adviescommissie bezwaarschriften

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht houdt de adviescommissie bezwaarschriften op woensdag 25 mei 2022 de volgende hoorzitting in het gemeentehuis (‘t Erf 1):

15.00 uur: in verband met een bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 16 maart 2022, inhoudende de oplegging van een last onder dwangsom voor het zonder vergunning en in strijd met de regels plaatsen van een hooiberg op het perceel Koningin Julianaweg 41 te Achterveld. 

Deze hoorzitting is openbaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften tel. 033-4961584.

 

Naar boven